VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Ödeme kaydedici cihaz fişini yanlış düzenledim ne yapmam gerekir?

Ödeme kaydedici cihaz fişini yanlış düzenledim ne yapmam gerekir?

Yanlış kesilen fişin aslı alınıp iptal edildikten sonra doğru bedelli yeni fiş düzenlenir. Ayrıca ilgili vergi dairesine konu hakkında dilekçe ile bilgi verilir. Yanlış kesilen fiş gerektiğinde ibraz ...

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilen satış fişlerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verilen satış fişlerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili ol...

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti için süre var mıdır?

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti için süre var mıdır?

Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu sür...

Ödeme kaydedici cihazı kimler kullanacaktır?

Ödeme kaydedici cihazı kimler kullanacaktır?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren yani perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kay...

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Dönem Beyan Ödeme 1.dön.(Ocak ,Şubat,Mart) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar 2.dön.(Nisan,Mayıs,Haz.) 14 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar 3.dön.(Temmuz,Ağus.Eylül) 14 Kas...

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edil...

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş  geçici verginin yıllık beyanname  üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar  vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için geçic...

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan  edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata  vergi  ziyaı cezası ile gecikme faizi...

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler....

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kuruml...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.