VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi, ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap dö...

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilecektir?

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilecektir?

Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak ilgili geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesi hükmüne göre belir...

Yeni işe başlayan, işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi nasıl uygulanacaktır?

Yeni işe başlayan, işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi nasıl uygulanacaktır?

Yeni işe başlayan mükellefler, faaliyete başladıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren geçici vergi ödemeye başlayacaklardır. İşin bırakılması halinde ise işin bırakıldığı tar...

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

Basit usulde vergilendirilenler hariç, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi öd...

Kasım 2011 Vergi Takvimi

Kasım 2011 Vergi Takvimi

10 Kasım 2011 16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   14 Kasım 2011 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) A...

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi, gelir (ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı) ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları ü...

G.M.S.İ. Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecek?

G.M.S.İ. Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecek?

Mükellefler, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye gelirleri için bir sonraki yılın MART ayının 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vereceklerdir. ¨ Beyanname, ...

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin kiraya vermesinden dolayı elde ettikleri gelir ne şekilde vergilendirilmektedir?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin kiraya vermesinden dolayı elde ettikleri gelir ne şekilde vergilendirilmektedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun kanunun 6 ncı maddesinde Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağla...

Kira Gelirlerine İstisna nasıl uygulanacak?

Kira Gelirlerine İstisna nasıl uygulanacak?

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. ¨ Bir mükellefin birden fazla k...

Götürü Gider Yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?

Götürü Gider Yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık ol...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.