VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi – EK1

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi – EK1
32 views
25 Temmuz 2010 - 19:56

EK: 1

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

…. / …. / ……..

……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL


              Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim.

MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ

Vergi Kimlik Numarası
 
T.C. Kimlik Numarası
……………………………
Adı, Soyadı / Unvanı
……………………………
Ticaret Sicil No
……………………………
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
……………………………
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
…. / …. / ……..
Adresi
……………………………
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No
……………………………
Telefon Numarası
……………………………
Fax Numarası
……………………………
Elektronik Posta Adresi
………………@…………….


              Tarafıma yetkisinin verilmesi halinde;

1.Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı,

2.Tarafıma verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımı, işyerimin satışı, transferi ve işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve şifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve satmayacağımı, almış olduğum kullanıcı kodu, parola ve şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi,

3.Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,

4.Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,

5.Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını, kabul ve taahhüt ediyorum.

Mükellef / Kanuni Temsilci (ler)

Adı Soyadı                   İmza                   Tarih

1 – ……….……….     …………..…….     …………….

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.