VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

Adli Tatil’de Vergi İhtilaflarında Süreler

Adli Tatil’de Vergi İhtilaflarında Süreler
46 views
25 Temmuz 2013 - 13:40

Adli Tatil 20 Temmuz 2013’te başlamış ve 31 Ağustos 2013 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihler arasında adli tatilin , , açısından önemli bir etkisi bulunmaktadır. Adli tatilde vergi yargılaması ile ilgili olarak dikkat edilecek konular aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;

 

Adli tatilin vergi davaları konusundaki sürelere etkisi nedir?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesine göre bu Kanun’daki sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır. Buna göre, adli tatil kapsamına giren tüm dilekçelerin en geç 7 Eylül mesai bitimine kadar Mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Adli tatil nedeniyle uzayacak süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla belirlenen bütün süreleri kapsamaktadır. Adli tatil nedeniyle uzayacak sürelerden önemli bazıları şunlardır:

a) İYUK’nun 7. maddesinde yer alan dava açma süresi.

b) İYUK’nun 16. maddesinde yer alan cevap verme süresi.

c) İYUK’nun 27. maddesinde yer alan yürütmenin durdurulması hakkında karara itiraz süresi.

d) İYUK’nun 45. maddesinde yer alan itiraz süresi.

e) İYUK’nun 46. maddesinde yer alan temyiz süresi.

f) İYUK’nun 53. maddesinde yer alan yargılamanın yenilenmesi süresi.

g) İYUK’nun 54. maddesinde yer alan kararın düzeltilmesi talep süresi.

Diğer yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, bazı mahkemeler çalışmaya ara vermemektedir. Çalışmaya ara vermeyen mahkemelerle ilgili sürelerin adli tatilden etkilenmediği bilinmelidir.

1- Adli tatil 20 Temmuz da başlayıp 31 Ağustosta bitmektedir.Dava açma süreleri yönünden adli tatile rastlayan durumlarda dava açma süresi 1 Eylül’den itibaren 7 gün daha uzamaktadır. (bkz. RG: 7.7.2013 gün ve 28700 sayı.)

2- Adli tatilde vergi mahkemesine açılacak davalarla ilgili sürelerin hem temyiz hem de itiraz yönünden süre uzatıcı etkileri bulunmaktadır.

3- Adli tatilde karar düzeltme talepleri aynı şekilde uzatıcı bir etkisi bulunmaktadır.

4- Mali tatilde de dava açma süresi uzamakla beraber 20 Temmuz da biten mali tatil nedeni ile süreler 27 Temmuz’a kadar uzar. 1 Temmuzda başlayıp 20 Temmuzda biten mali tatil nedeni ile sürelerin 27 Temmuz’a kadar uzaması dava açma süresini uzatır. Örneğin, kendisine 2 Haziran 2013 tarihinde vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef için: dava açma süresinin son günü olan 2 Temmuz da dolan süreler, mali tatilin 20 Temmuz da bitmesi dolayısıyla dava açma süresi 27 Temmuz da son bulur. Ancak, 27 Temmuz’un adli tatil dahilinde kalması dolayısıyla dava açma süresi bu defa 31 Ağustostan sonra 7 gün daha uzadığından en son süre 8 eylül olacaktır.

5- Adli tatil dolayısıyla uzlaşma veya uzlaşmadan sonra açılacak vergi davalarında da süreler uzar. Örneğin, kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi, 1 haziran 2013 tarihinde tebliğ edilen bir mükellef, bu konuda en son 1 temmuz 2013 tarihine kadar uzlaşma talep edebilir. Mükellef, 1 Temmuz 2013 tarihinde uzlaşma komisyonuna dilekçeyi vermiştir. Komisyon, mükellefe 15 Temmuz günü uzlaşma tarihi vermiştir. Mükellef, 15 Temmuzda uzlaşma görüşmelerine katılmış olup, uzlaşma sağlanamamıştır. Bu durumda mükellefin dava açma süresi 30 temmuz olacaktır. 30 Temmuz günü de adli tatil sınırları içinde kaldığı için mükellefin vergi mahkemesinde en son dava açma süresi 7 Eylül olacaktır. (Adli tatil 31 Ağustos da bitmektedir. Bu nedenle dava açma süresi 31 Ağustostan sonra 7 gün daha uzar. Böylece 2013 yılına özgü olarak en son dava açma süresi örneğimizde 9 Eylül 2013 tarihi olmaktadır).

6- Adli tatilde süreler uzamakla beraber 8 Eylül 2013 beklenmeden de vergi davası açılabilir, temyiz davaları açılabilir veya bölge idare mahkemesinde itirazen müracaatlar da yapılabilir. Bu nedenle, adli tatilin bitmesinin beklenmesine gerek yoktur.

7- İYUK’nun 61. maddesine göre adli tatilde bölge idare mahkemesi başkanının teklifi üzerine Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilen üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulmaktadır. Aynı şekilde Danıştay Kanunun 86. maddesine göre Danıştay da bir nöbetçi daire kurulmaktadır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.