VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir?

1. Veraset yoluyla intikallerde ölen ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgahının, tüzel kisilerde ve diger teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,  ...

Stok ve kasa fazlasıyla ilgili 6111 Sayılı Kanun kapsamından yararlandıktan sonra, ödeme beyanname verme süresi içinde yapılmaz ise yapılandırma bozulur mu?

Stok ve kasa fazlasıyla ilgili 6111 Sayılı Kanun kapsamından yararlandıktan sonra, ödeme beyanname verme süresi içinde yapılmaz ise yapılandırma bozulur mu?

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmeni...

GMSI mükelleflerinin beyanname vermesi gereken durumlar ?

GMSI mükelleflerinin beyanname vermesi gereken durumlar ?

Konut Kira Geliri Elde Edilmesi Durumunda :Elde edilen Gelir GVK 21. madde de belirtilen istisna tutarını aşması durumunda beyanname verilmesi gerekmektedir. Tevkifata Tabi İşyeri Kira Geliri Elde Edi...

Kira geliri ( gmsi ) mükellefleri beyannamelerinde egitim ve saglık harcamalarını gelirlerinden indirebilirler mi?

Kira geliri ( gmsi ) mükellefleri beyannamelerinde egitim ve saglık harcamalarını gelirlerinden indirebilirler mi?

Beyan edilen gelirin % 10’unu asmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir  veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kisilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi sartıyla...

İş yeri ve mesken kira gelirim ( gmsi ) var. Beyanname verme hangi durumda sözkonusu olacaktır?

İş yeri ve mesken kira gelirim ( gmsi ) var. Beyanname verme hangi durumda sözkonusu olacaktır?

Bir takvim yılı içinde elde ettigi mesken kira geliri, 2011 takvim yılı için 2.800 TL.’yi (2010-2.600TL.) asan kısım ile tevkifata tabi isyeri kira geliri toplamı 2011 takvim yılı için brüt 23.0...

Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Beyannamede gösterilen kazançlardan bu Kanuna ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre tevkifan kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsubu gereken m...

Kurumlar geçici vergiyi ne zaman beyan eder ve öderler?

Kurumlar geçici vergiyi ne zaman beyan eder ve öderler?

Kurumlar geçici vergisi, üçer aylık geçici vergi dönemini izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar beyan edip, yine üçer ayı izleyen ikinci ayın 17 nci günü akşamına kadar ödenir....

Bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak ödenen geçici verginin hesaplanan gelir vergisine mahsubu sonucu kalan tutarın mükellefin ortağı olduğu kollektif şirketin vergi borçlarına mahsubu mümkün müdür?

Bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak ödenen geçici verginin hesaplanan gelir vergisine mahsubu sonucu kalan tutarın mükellefin ortağı olduğu kollektif şirketin vergi borçlarına mahsubu mümkün müdür?

Bilindiği üzere 26.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gelir vergisi ile ilgili mahsup ve iadelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin 1...

Geçici verginin mahsubu nasıl yapılacaktır?

Geçici verginin mahsubu nasıl yapılacaktır?

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tah...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle