VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Bir işin Gelir Vergisi Kanununda yer alan birden fazla yıla sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi için hangi şartların bulunması gerekir?

Bir işin Gelir Vergisi Kanununda yer alan birden fazla yıla sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi için hangi şartların bulunması gerekir?

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamına girmesi için ; a) Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, b) İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi, c) İnşaat ve on...

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Basit Usulde Vergilendirilmenin Genel ve Özel Şartları ( 47 ve 48 Mad.) Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Basit Usulde Vergilendirilmenin Genel ve Özel Şartları ( 47 ve 48 Mad.) Nelerdir?

47 nci Maddedeki Genel Şartlar; 1. Kendi iş yerinde çalışıyor olmak, . İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanması, . Seyahat, hastalık, askerlik dolayısıyla geçici olarak işin başında bulunulmaması, . Ö...

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat ve Yardımlar Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve aynılar ile sağlanan ve para ile temsil ...

Gelir Vergisi Kanununa göre bağış ve yardımların belgelendirilmesi nasıl olacaktır?

Gelir Vergisi Kanununa göre bağış ve yardımların belgelendirilmesi nasıl olacaktır?

Gelir Vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir. Bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler 213 Sayılı Vergi Usul Kanununu...

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Dönem Beyan Ödeme 1.dön.(Ocak ,Şubat,Mart) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar 2.dön.(Nisan,Mayıs,Haz.) 14 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar 3.dön.(Temmuz,Ağus.Eylül) 14 Kas...

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edil...

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş  geçici verginin yıllık beyanname  üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar  vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için geçic...

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan  edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata  vergi  ziyaı cezası ile gecikme faizi...

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler....

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kuruml...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle