VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Eğitime katkı payı hangi işlemlerden alınıyor?

Eğitime katkı payı hangi işlemlerden alınıyor?

5035 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, eğitime katkı payı 02.01.2004 tarihinden 31.12.2010 tarihine kadar sadece Radyo Televizyon Üst...

Gayrimenkulün devir ve iktisabında tapu harcı hangi bedel üzerinden alınacaktır?

Gayrimenkulün devir ve iktisabında tapu harcı hangi bedel üzerinden alınacaktır?

4751 sayılı Kanunla, 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” bölümünün 20/a fıkrasında yapılan değişikle, tapu harcı gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, mükellef tarafın...

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tecilinde ne kadar harç ödenir?

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tecilinde ne kadar harç ödenir?

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 4 sayılı tarifenin 13 numaralı fıkrasının a bendinde, arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde emlak (bina) vergisi değeri üzer...

Öğrenci yetersizliği nedeniyle kurs programı düzenleyemeyen dershaneler kurs ruhsat harcı ödeyecekler mi?

Öğrenci yetersizliği nedeniyle kurs programı düzenleyemeyen dershaneler kurs ruhsat harcı ödeyecekler mi?

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 8 sayılı tarifenin VI-18 bölümünde yer alan belgelerde harcı doğuran olay, söz konusu belgelerin ilgililer adına düzenlenmesidir. Öğrenci yetersizliği nedeniyle kurs...

Yurt Dışı Çıkış Harcını kimler ödeyecektir?

Yurt Dışı Çıkış Harcını kimler ödeyecektir?

17.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına yurt ...

A sınıfı trafik belgelerinden harç alınmakta mıdır? Alınacaksa plaka adedinin harç tutarına etkisi var mıdır?

A sınıfı trafik belgelerinden harç alınmakta mıdır? Alınacaksa plaka adedinin harç tutarına etkisi var mıdır?

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 118 inci maddesinde, “Trafik İşlerinden bu Kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları trafik harçlarına tabidir.” hükmü yer almaktadır. (9) sayılı tarifenin VII-Geç...

Bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ile uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminatında harç muafiyeti var mıdır?

Bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ile uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminatında harç muafiyeti var mıdır?

02.01.2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanun ile Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, s...

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliklerinde harç uygulaması nasıldır?

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliklerinde harç uygulaması nasıldır?

02.01.2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Kanun ile Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, s...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle