VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Ev sahiplerine iyi haber

Ev sahiplerine iyi haber

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni hazırladıkları gelir vergisi tasarısında vatandaşa vergi teşviği getireceklerini açıkladı. Bakan Şimşek, “Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda enerji tasarrufu sağl...

Kira sözleşmesine istinaden damga vergisi dogar mı? Doğması durumunda nereye nasıl ödenecek? KDV dikkate alınır mı?

Kira sözleşmesine istinaden damga vergisi dogar mı? Doğması durumunda nereye nasıl ödenecek? KDV dikkate alınır mı?

Kira sözleşmelerinin sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulur ve bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanlarca kontratın düzenlendiği ...

Tek meskeni olup evini kiraya veren emekli şahıs, kendinin de kirada oturması halinde emlak vergisi ödeyecek mi?

Tek meskeni olup evini kiraya veren emekli şahıs, kendinin de kirada oturması halinde emlak vergisi ödeyecek mi?

İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, geliri kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarından aldığı aylıktan ibaret olan ve Türkiye sınırla...

Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait gayrimenkullerin kiralanması durumunda yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait gayrimenkullerin kiralanması durumunda yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun birinci fıkrasının (5/a) bendinde, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. 1 Ser...

Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ...

Belediyelere ait binaların kiralanması belediye tüzelkişiliğine bağlı bir iktisadi işletme oluşturur mu?

Belediyelere ait binaların kiralanması belediye tüzelkişiliğine bağlı bir iktisadi işletme oluşturur mu?

Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun  2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da ...

Kamu İdare ve Kuruluşları ile Dernek ve Vakıfların kendilerine ait gayrimenkulleri kiraya verme faaliyetleri iktisadi işletme oluşturur mu?

Kamu İdare ve Kuruluşları ile Dernek ve Vakıfların kendilerine ait gayrimenkulleri kiraya verme faaliyetleri iktisadi işletme oluşturur mu?

Faaliyetin hacim ve ehemmiyet bakımından ticari metot ve usulleri gerektirecek büyüklükte olması durumunda iktisadi işletme oluşacaktır. Örneğin, kira sözleşmelerini yapmak, tahsilatları takip etmek, ...

Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması halinde, bunlara yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ...

Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait gayrimenkullerin kiralanması durumunda yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait gayrimenkullerin kiralanması durumunda yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacak mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun birinci fıkrasının (5/a) bendinde, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. 1 Ser...

G.M.S.İ. Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecek?

G.M.S.İ. Beyannamesi ne zaman ve nereye verilecek?

Mükellefler, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye gelirleri için bir sonraki yılın MART ayının 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vereceklerdir. ¨ Beyanname, ...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle