VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Beyannamede gösterilen kazançlardan bu Kanuna ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre tevkifan kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsubu gereken m...

Bir şirketin yapmış olduğu araştırma ve geliştirme faaliyetine ilişkin harcamalar için vergi indirimi nasıl uygulanacaktır?

Bir şirketin yapmış olduğu araştırma ve geliştirme faaliyetine ilişkin harcamalar için vergi indirimi nasıl uygulanacaktır?

5520 sayılı  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde “Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşla...

Şirketlerin personeline aylık olarak belirli bir miktarda AKBİL kontörü vermesi halinde şirketler bu gideri vergi matrahından indirebilir mi?

Şirketlerin personeline aylık olarak belirli bir miktarda AKBİL kontörü vermesi halinde şirketler bu gideri vergi matrahından indirebilir mi?

Gelir Vergisi Kanununa göre işveren tarafından vasıta temini suretiyle hizmet erbabının işyerine topluca gidip gelmelerini sağlamak için yapılan giderler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Şirketle...

Kişi ve kurumlarca üniversitelere yapılacak bağış ve yardımlar vergi matrahından düşülebilir mi?

Kişi ve kurumlarca üniversitelere yapılacak bağış ve yardımlar vergi matrahından düşülebilir mi?

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince üniversitelere makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışların tamamı vergi matrahı...

Sirket bilançosuna kayıtlı emtianın şirketin iradesi dışında yağmalanması veya çalınması durumunda bunların bedelleri masraf yazılabilir mi?

Sirket bilançosuna kayıtlı emtianın şirketin iradesi dışında yağmalanması veya çalınması durumunda bunların bedelleri masraf yazılabilir mi?

Vergi kanunlarında yağma edilen veya çalınan emtia bedellerinin zarar olarak yazılmasına veya bunlar için karşılık ayrılmasına imkan veren bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yağma edilen veya çalın...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle