VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

ARAMA SONUÇLARI
Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Kurumlar Vergisi beyannamesinde zarar gösterilmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34 üncü maddesinde belirtilen tevkif yoluyla alınan vergilerin iadesine engel teşkil eder mi?

Beyannamede gösterilen kazançlardan bu Kanuna ve Gelir Vergisi Kanunu’na göre tevkifan kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsubu gereken m...

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Geçici verginin dönemleri, beyan ve ödeme zamanları nedir ?

Dönem Beyan Ödeme 1.dön.(Ocak ,Şubat,Mart) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar 2.dön.(Nisan,Mayıs,Haz.) 14 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar 3.dön.(Temmuz,Ağus.Eylül) 14 Kas...

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edil...

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Ödenmeyen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir mi?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş  geçici verginin yıllık beyanname  üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar  vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için geçic...

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan  edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata  vergi  ziyaı cezası ile gecikme faizi...

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler....

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Geçici vergi nasıl hesaplanacaktır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kuruml...

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilir?

Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilir?

Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12  aylık mali tablolarını esas alarak geçici vergi  dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükmüne göre belirleyecekl...

Kimler geçici vergi ödemezler ?

Kimler geçici vergi ödemezler ?

Tasfiye halindeki kurumlar vergisi mükellefleri tasfiye dönemlerinde, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllara sari inşaat  ve onarma işi yapanlar, ücret geliri elde edenler, m...

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer ?

Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer ?

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

porno izlesex izle