VisitBox, Tıkla Ruble Kazan
Youtube Abone , İzlenme , Beğeni Arttırma Platformu

Esnaf Gazetesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının , Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin satışlarından elde ettikleri kazançlar ne şekilde vergilendirilmektedir?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının , Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin satışlarından elde ettikleri kazançlar ne şekilde vergilendirilmektedir?
19 views
26 Ekim 2011 - 16:32

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde ’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece ’de elde ettikleri ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan, aynı Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin (6) numaralı bendi gereği, iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihiden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkullerin tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) değer artışı kazancıdır. Maddede adı geçen “elden çıkarma” deyimi, mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir. Bu hükümlere göre, gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak, beş yıl içinde satılmasından elde edilecek kazancın (266 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2008 tarihinden itibaren 6.800 YTL.) 6.800 YTL’lik kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur ve elde edilen kazancın 6.800 YTL’yi aşması halinde, dar mükelleflerin ve iratların elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak, söz konusu gayrimenkullerin alım satımının ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi veya bu tür organizasyon içinde yürütülmemekle beraber aynı kişiye farklı tarihlerde ve farklı kişilere aynı tarihte satılması veya birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda ise yapılan satışlar devamlı olarak alım-satım işi ile uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilecek gelir, Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde “ticari ” olarak vergiye tabi olacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.